เสียง...กลไกการได้ยิน
เสียง...กลไกการได้ยิน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393593

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Jung Hee-Kim ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

หนังสือ "รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก" นำเสนอเนื้อหาตามขั้นตอนนี้เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ มีพลังวิเศษ เเละมีจิตซึมซับรับข้อมูลวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับโลกการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสนุกสนานเเละมั่นใจ ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องการกำเนิดเสียง การเดินทางของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงในอากาศ การที่เสียงตกกระทบวัตถุชนิดต่างๆ ระบบได้ยินเสียงของมนุษย์ อวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการรับรู้เสียง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB