โลกร้อน...วิกฤตสะเทือนโลก
โลกร้อน...วิกฤตสะเทือนโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394026

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Ji Yoon-Cho ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาตามขั้นตอนนี้เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ มีพลังวิเศษ เเละมีจิตซึมซับรับข้อมูลวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับโลกการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสนุกสนานเเละมั่นใจ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มได้ให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนคืออะไร จริงหรือไม่ที่ประชากรหมีขาวมีจำนวนลดลง น้ำท่วมทะเลทรายได้ด้วยเหรอ สภาวะโลกร้อนคืออะไร อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรระดับประถมศึกษา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB