สายลมกับทุ่งหญ้า
สายลมกับทุ่งหญ้า

Share
picture
Share

ISBN : 9786162021596

Series name :

Auther name : วิเชียร ไชยบัง

Copy : etc.

Product detail

ซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวละครที่เปรียบเสมือนบุคคลที่เราได้พบเห็นในสังคมชนบท ที่ยังมีความรัก ความผูกพันและอบอุ่นไปด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งไม่มีวันลบเลือนไปจากสังคมประเทศไทย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB