สืบดู รู้ลึก เรื่องอาหารการกิน
สืบดู รู้ลึก เรื่องอาหารการกิน

Share
Share

ISBN : 9786168090121

Series name : ชุด เตือนภัยวัยเยาว์

Auther name : เวธนี ธนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมความรู้วิชาสุขศึกษาที่รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยใกล้ตัว โดยกล่าวถึงภัยต่างๆ จากอาหารที่เด็กรับประทาน เช่น อาหารหวาน อาหารใส่สี อาหารที่มีไขมันสูง อาหารค้างคืน อาหารเค็มจัด อาหารไม่สุก ซึ่งได้รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยที่เด็กๆควรระมัดระวังเพื่อให้เด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB