หนังสือ ลักษณนาม ฝ่าด่านภาษาไทยในบ้านผีสิงสยอง
หนังสือ ลักษณนาม ฝ่าด่านภาษาไทยในบ้านผีสิงสยอง

Share
Share

ISBN : 9786168090718

Series name : ตะลุยด่านภาษาไทย

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

แทนไท ปลายข้าว และหมูแฮม ได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ทำให้หลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่ง และต้องผจญภัยฝ่าด่านต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้ภาษาไทยในการตอบปัญหาเกี่ยวกับลักษณนามเพื่อกลับมาสู่โลกแห่งความจริงให้ได้ หนังสือนำเสนอในรูปแบบของนิทานภาพกึ่งการ์ตูนช่อง ซึ่งช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กประถมปลาย ทั้งยังมีกิจกรรมท้ายเล่มเพื่อทบทวนความเข้าใจ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB