พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ม.3
Download
Preview
Share

พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ม.3

ISBN : 8859281715545

Series name : พิชิตโจทย์

Auther name : จันทิมา อินทรเพ็ชร

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.4 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ม.1-3 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject :

Related Products