BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิตเพื่อทำโครงงานดิจิทัล
Download
Share

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิตเพื่อทำโครงงานดิจิทัล

Series name : BitGadget Kit

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Product detail

ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการทำโครงงานที่ซับซ้อนขึ้น มีชุดบอร์ดต่อขยายที่ออกแบบมาให้สามรถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยพอร์ตถอดเข้า-ออกได้สะดวกต่อการเชื่อมต่อได้ถึง 6 พอร์ต หลอดไฟ RGB LED ลำโพงเสียงสัญญาญ อุปรณ์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อีก 9 ชนิด เพื่อรองรับความคิดสร้างสรรค์ในการทำโปรเจกต์ได้หลากหลาย ตัวต้านทานหมุนปรับค่าได้ เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดเสียง อัลทราโซนิกเซ็นเซอร์ มอเตอร์พัดลมขนาดเล็ก มอเตอร์สั่น เซอร์โวมอเตอร์ และแถบสาย RGB LED จะช่วยให้ผู้เรียนสามารออกแบบโครงงานให้มีความพิเศษ ซับซ้อนได้มายิ่งขิ้น

Related Products