ตามรอยไดโนเสาร์ไทย
ตามรอยไดโนเสาร์ไทย

Share
Share

ISBN : 9786168090114

Series name :

Auther name : กันตณัฐ ตระกูลวีระยุทธ

Copy : etc.

Product detail

- หนังสือเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกที่ขุดค้นพบในประเทศไทย 9 ชนิดและสัตว์เลื้อยคลาน 1 ชนิด รวม 10 ชนิด - เสริมความรู้เชิงภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์ - ข้อมูลของเนื้อหาภายในหนังสือเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดของวงการบรรพชีวินวิทยา และบางข้อมูลยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ต่อสื่อต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB