แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.3

Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.3

ISBN : 0

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลฯ การงาน ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ใช้เป็นหลักฐานในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกผลการเรียนรู้ตามการประเมินของ สมศ.

Subject :

Related Products