picture

สายงานการขาย

Recruitment positions

Position Department Level Announced
picture Sales Executive
สายงานการขาย Officer 20/09/2021

Description

- ดูแลงานขายสื่อการเรียนการสอน ในส่วนของ English Program(EP)ทั้งหมด ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
- ดูแลเอกสาร และประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Property

- คุณสมบัติ
-  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-  มีบุคคลิกดี และมีไฟในการทำงาน
-  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี Toeic500
-  มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี
-  มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
-  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หลายวัน
 (หรือสามารถเดินทางคนเดียวได้)

picture ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
สายงานการขาย ผู้จัดการ 19/07/2021

Description

-วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสินค้าของบริษัท

 -พัฒนาการทำงานระหว่าง Sales และแผนกภายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

-จัดทำ Marketing & Action Plan

-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Property

- -เพศหญิง/ชาย อายุ 35-40 ปี

- -มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่มีสินค้าหลากหลายมาก่อนอย่างน้อย10  ขึ้นไป

- -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี  (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

- -สามารถใช้โปรแกรมExcel ได้คล่อง

- -สามารถสื่อสารและติดต่อกับ sales ได้

- -มีทักษะการประสานงานได้ดี

-  

picture Customer Relation Development
สายงานการขาย เจ้าหน้าที่ 19/07/2021

Description

- เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและบริษัท ตอนเปิดใช้   Programmer ออนไลน์

-   สามารถรับมือและจัดการปัญหาให้กับลูกค้าได้

-   ติดต่อประสานงานระหว่งาลูกค้าและ   Programmer

-  อื่นๆ   ที่ได้รับมอบหมาย

Property

- - เพศชาย/หญิง    อายุ  30 ปีขึ้นไป

- -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- - มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี

- - มีความรู้พื้นฐานในด้าน  IT

- -  มีี Service mind     ที่ดี

-  

-  

picture พนักงานขาย
สายงานการขาย Officer 10/06/2021

Description

• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่ร้านค้าปลีก

      เช่น ร้านหนังสือ ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

Property

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
 4. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว
 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ บางครั้ง
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. หากมีประสบการณ์การขายสื่อการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture เจ้าหน้าที่ข้อมูลการตลาด
สายงานการขาย Officer 23/06/2020

Description

1. งานแมชข้อมูล รร.  เปิดบิลเข้ามาในระบบ

2. งานป้อนข้อมูลออเดอร์ของ รร. และการแปลงไฟล์ออเดอร์ของ รร. จากระบบ e-GP เพื่อเก็บลงใน Excel เพื่อเตรียมไว้ประมวลผล

3. การจัดทำไฟล์ Google Sheet ของระบบรายงานยอดขาย (CRM) และระบบต่างๆ ที่จัดทำให้เซลส์ทั้งหมด

4. จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด ตัวอย่างหนังสือ

 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Property

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด , การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุระหว่าง 25-30 ปี มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. สามารถใช้ MS Office ได้
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ในระดับดี
 6. มีทัศนคติเชิงบวก ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
picture Education Consultant
สายงานการขาย officer 02/12/2019

Description

- นำเสนอ และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ปิดการขาย พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Property

 1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีบุคลิกดี หน้าตาดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 4. มีประสบการณ์ในงานขาย หรือสนับสนุนงานขายมาก่อน 2 ปี
 5. ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
 6. สามารถใช้ Ms. Office ได้
 7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และพักค้างแรม คนเดียวได้