picture

สายงานการขาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture Marketing Development Manager
สายงานการขาย Manager 06/06/2022

ลักษณะงาน

- วางแผนสื่อสารการตลาดสินค้าดิจิทัลของบริษัท
- ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อพัฒนาสื่อการตลาดต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มลูกค้า ภายใน (เซลส์) และกลุ่มลูกค้าภายนอก (โรงเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, นักเรียน)
- เข้าพบและนำเสนอสินค้าดิจิทัลของบริษัท ให้กับหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร/โรงเรียน 
- ทำงานสนับสนุนทีมขายของบริษัท ให้มีเครื่องมือการขาย และสามารถขายสินค้าดิจิทัลได้ตามเป้า

คุณสมบัติ

- - วุฒิปริญญาตรี ในด้าน Marketing, Digital Marketing, การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวางแผนการตลาด ออบแบบสื่อ คิด Concept เพื่อโปรโมทสินค้าทั่วไป หรือสินค้าดิจิทัล
- มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ใช้ PowerPoint ได้ในระดับดี เน้น Excel 
- มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

picture Sales Executive
สายงานการขาย Officer 20/09/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลงานขายสื่อการเรียนการสอน ในส่วนของ English Program(EP)ทั้งหมด ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
- ดูแลเอกสาร และประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติ
-  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-  มีบุคคลิกดี และมีไฟในการทำงาน
-  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี Toeic500
-  มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี
-  มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
-  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หลายวัน
 (หรือสามารถเดินทางคนเดียวได้)

picture ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
สายงานการขาย ผู้จัดการ 19/07/2021

ลักษณะงาน

-วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสินค้าของบริษัท

 -พัฒนาการทำงานระหว่าง Sales และแผนกภายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

-จัดทำ Marketing & Action Plan

-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- -เพศหญิง/ชาย อายุ 35-40 ปี

- -มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่มีสินค้าหลากหลายมาก่อนอย่างน้อย10  ขึ้นไป

- -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี  (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

- -สามารถใช้โปรแกรมExcel ได้คล่อง

- -สามารถสื่อสารและติดต่อกับ sales ได้

- -มีทักษะการประสานงานได้ดี

-  

picture พนักงานขาย
สายงานการขาย Officer 10/06/2021

ลักษณะงาน

• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่ร้านค้าปลีก

      เช่น ร้านหนังสือ ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
 4. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว
 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ บางครั้ง
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. หากมีประสบการณ์การขายสื่อการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture เจ้าหน้าที่ข้อมูลการตลาด
สายงานการขาย Officer 23/06/2020

ลักษณะงาน

1. งานแมชข้อมูล รร.  เปิดบิลเข้ามาในระบบ

2. งานป้อนข้อมูลออเดอร์ของ รร. และการแปลงไฟล์ออเดอร์ของ รร. จากระบบ e-GP เพื่อเก็บลงใน Excel เพื่อเตรียมไว้ประมวลผล

3. การจัดทำไฟล์ Google Sheet ของระบบรายงานยอดขาย (CRM) และระบบต่างๆ ที่จัดทำให้เซลส์ทั้งหมด

4. จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด ตัวอย่างหนังสือ

 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด , การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุระหว่าง 25-30 ปี มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. สามารถใช้ MS Office ได้
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ในระดับดี
 6. มีทัศนคติเชิงบวก ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
picture Education Consultant
สายงานการขาย officer 02/12/2019

ลักษณะงาน

- นำเสนอ และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ปิดการขาย พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีบุคลิกดี หน้าตาดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 4. มีประสบการณ์ในงานขาย หรือสนับสนุนงานขายมาก่อน 2 ปี
 5. ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
 6. สามารถใช้ Ms. Office ได้
 7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และพักค้างแรม คนเดียวได้