ติดต่อเรา

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 622   2999
โทรสาร : 02 622 1311-8
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.