อาชีพในฝันของเด็ก ๆ คือ ? : I want to be ให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษสนุกกว่าที่เคย ลองปรับตามแผนฯ นี้

อาชีพในฝันของเด็ก ๆ คือ ?  :  I want to be...... ให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษสนุกกว่าที่เคย ลองปรับตามแผนฯ นี้

 

ภาษาอังกฤษ

 

  • “เอาล่ะ...ถึงเวลาเรียนแล้ว” ประโยคคุ้นหู ที่นักเรียนกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็คงเคยได้ยิน ประโยคเหล่านี้ทำให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้ ครูเชื่อหรือไม่?

  • ครูยุคดิจิทัลอยากเปลี่ยนการสอนให้เด็กชอบ สอนสนุก ไม่น่าเบื่อไหม? แค่คุณครูลองเปิดใจ ใช้แผนการสอนแบบ นำ สอน สรุป ประเมิน 

 

          yes     ตอบคำถาม Recheck การสอนในห้องเรียนของคุณครู จาก  5 ข้อนี้กัน!!

         yes     ยึดมั่นในตำราเรียนเกินไป สอนตำราเรียนเป๊ะ ๆ สอนแต่ในห้องเรียนหรือไม่

          yes     สอนแต่ในหนังสือและแบบฝึกหัด และทำข้อสอบวัดผลการเรียนเท่านั้น

          yes     ห้องเรียนไร้เสียงหัวเราะ นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ครูต้องดุให้เด็กเงียบเสมอ ๆ

          yes     คิดวิธี หรือ เทคนิคการสอนไม่ออก 

          yes     ไม่มั่นใจที่จะสอนในห้องเรียนให้สนุกได้อย่างไร

 

ถ้าคุณครูมี 3 ใน 5 ข้อนี้  โปรดระวัง!! การสอนของครูอาจจะ out! แล้ว

          การสอนภาษาอังกฤษรูปแบบเดิม ๆ ยึดมั่นตามหลักตำราเป๊ะ ๆ ไม่กล้าที่จะใช้วิธีและเทคนิคการสอนแบบใหม่ คุณครูรู้หรือไม่ มัน out แล้ว เพราะการสอนในยุคดิจิทัล ครูต้องกล้าก้าวข้ามมิติ แล้วเปิดใจที่จะต้องปรับตัวเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี การสอนที่ไร้ขีดจำกัด ครูบางคนเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการสอน กล้าที่สอนแบบแหวกแนวไม่เหมือนเก่ามากขึ้น และกลายเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักเรียนก็มีมากมาย ฉะนั้นสิ่งแรกที่ครูยุคดิจิทัลต้องทำคือเปิดใจ เปิดโลก เปิดหูและเปิดตา ลองทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย อย่ายึดติดกับอะไรเดิม ๆ เช่นเข้าห้องเรียนเพื่อมาสอนแล้วบอกกับเด็ก ๆว่า “เอาล่ะ.. ถึงเวลาเรียนแล้ว” นักเรียนก็จะมีความรู้สึกเดิม ๆคือไม่อยากเรียน รู้สึกว่าการเรียนวิชาอังกฤษเป็นการโดนลงโทษ เบื่อหน่ายและทำให้ผลการเรียนแย่ลงไปอีก เพราะนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการเรียน...ครูอังกฤษคงหนักใจพอดู กับการต้องเตรียมการสอนและก็เตรียมใจมาสอนนักเรียนที่ไม่ชอบวิชาอังกฤษ

 

แล้วการสอนแบบไหนล่ะ ที่จะมัดใจนักเรียนให้อยู่หมัด สอนแล้วนักเรียนรักและหลง? 

          คุณครูเคยได้ยินเรื่องการตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้หรือไม่ครับ ตั้งคำถามนำ เพื่อกระตุ้นการสอนในห้องเรียน เช่น วันนี้ครูต้องสอนอังกฤษเรื่องอาชีพ ครูอาจจะตั้งคำถามง่าย ๆ ว่า What do you want to be? นักเรียนโตขึ้นอยากเป็นอะไร? ก็เป็นการเริ่มต้นการสอนที่ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนอังกฤษดูมีอะไรมากกว่าที่เคย...เอ๊ะ! มันจบแค่การตั้งคำถามเพียงเท่านี้แล้วนักเรียนจะสนุกกับการเรียนเลยหรือเปล่า? ขอตอบเลยว่าไม่ใช่ครับ ครูอาจต้องนำด้วยการตั้งคำถาม และหลังจากนั้นก็ค่อยสอน ๆ ด้วยกิจกรรมที่สนุกได้ความรู้ แล้วทบทวนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการสรุป และจะให้ดีครูต้องรู้จักประเมินเด็กแต่อาจไม่ใช่วิธีการทำข้อสอบเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ครูต้องหาวิธีประเมินที่ได้มากกว่าคะแนน

 

          มาดูตัวอย่างการสอนอังกฤษ เรื่อง Jobs ที่คุณครูสามารถปรับใช้สอนในห้องเรียนอังกฤษให้สนุก นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ และผู้สอน ไปพร้อมกันได้ มาดูกันเลยครับ  

 

นำ สอน สรุป ประเมิน 4 ขั้นตอน ให้ครูมัดใจนักเรียนได้ 

 

ภาษาอังกฤษ ขั้นนำ

 

ขั้นนำ  (Warm up) 

          จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมกระตุ้นต่อมสงสัย อยากรู้อยากเรียนบทเรียนใหม่ ครูอาจจะใช้คำถามหรือกิจกรรมทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว หรืออาจจะเป็นการ นำ เข้าสู่เนื้อหาใหม่ที่กำลังจะเรียนต่อไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเพลง เกม นิทาน ปริศนา คำ ทาย การสนทนา หรือ การแสดงต่าง ๆ เป็นต้น  

 

          ขั้นตอนนี้ครูอาจจะตั้งคำถามชวนคิดถามนักเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันนักเรียน  What do you want to be?  และให้เด็กแต่ละคนตอบมาว่าพวกเขาอยากเป็นอะไร I want to be a/an......หลังจากนั้นครูอาจจะหาเกมหรือกิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้ถามกระตุ้นนักเรียนไป เช่น มาเล่นเกม  OX กัน วิธีเล่น ครูอาจจะใบ้ลักษณะของอาชีพแล้วให้นักเรียนแต่ละฝั่งตอบใครตอบได้ก่อนสามารถเลือกขีด XO บนกระดานดำได้ เล่นจนกว่าจะได้กลุ่มที่ชนะ วิธีนี้นอกจากจะกระตุ้นการนำเข้าสู่บทเรียนได้แล้ว ยังเป้นการทบทวนคำศัพท์ และ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในห้องอีกด้วย

 

ภาษาอังกฤษ ขั้นสอน

 

ขั้นสอน  (Presentation)

          ขั้นตอนนี้ ครูอาจจะนำเสนอเนื้อหาใหม่ให้ผู้เรียนออกเสียง และเข้าใจกฎเกณฑ์โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ด้วยกิจกรรมในหนังสือควบคู่กับแบบฝึกหัด อาจจะเริ่มจาก การฝึกปฏิบัติ (Practice) ด้วยการถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนอยากจะทำ หลังจากนั้น ครูเขียนตารางผลการสำรวจอาชีพบนกระดาน แล้วช่วยกันสรุป เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ครูอาจจะต้องใช้การสอนแบบ Production เพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จริงโดยครูอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนไปสำรวจเพื่อนร่วมชั้น แล้วนำมาสรุปหน้าชั้นเรียน

 

          โดยการสอนนี้ คุณครูสามารถใช้สื่อดิจิทัล Interactive Software เปิดเพื่อฝึกการฟังและพูดอังกฤษให้ดีและสนุกยิ่งขึ้น

 

ภาษาอังกฤษ ขั้นสรุป

 

ขั้นสรุป (Wrap up) 

          ครูและนักเรียนสรุปความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมา โดยให้ผู้เรียนทายชื่ออาชีพ ถ้าหากทายถูกแสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในลักษณะอาชีพ ในขั้นตอนนี้อาจจะเป็นเพลง เกม การทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ นำ เสนอรายงานของกลุ่มก็ได้ หลังจากนั้นให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจอีกครั้ง

 

ภาษาอังกฤษ ขั้นประเมิน

 

ขั้นประเมิน (Assessment) 

          เมื่อจบกิจกรรมคุณครูสามารถประเมินผลผู้เรียนได้จากการตรวจแบบทดสอบ หรือสังเกตการออกเสียงคำศัพท์ การพูดถาม-ตอบ การเขียนและพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนที่มีทั้ง 4 ขั้นตอน นำ สอน สรุป ประเมิน ได้แบบละเอียดที่นี่ฟรี!  EXTRA and Friends

 

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ

 

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends 5 
 และครูมือครู EXTRA and Friends 5

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article