แจกฟรี! โปสเตอร์สรุปความรู้ เรื่อง สถานะของสาร

 

โปสเตอร์สรุปความรู้ “เรื่อง สถานะของสาร”


ชวนเด็ก ๆ สนุกกับสงกรานต์  พร้อมสอนเรื่องสถานะของสารผ่านศึกษาเรื่องของเหลว-ของแข็ง ด้วยการจำและสังเกตคุณลักษณะของวัตถุจากสิ่งรอบตัวได้ง่าย ๆ ผ่านโปสเตอร์สรุปเนื้อหา สั้น กระชับ จำง่าย นำไปประกอบการสอนได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ฯ ป.4 เล่ม 2

สามารถดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.aksorn.com/store/2/product-details-3768

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article