ชุด ดนตรีหรรษา
ชุด ดนตรีหรรษา

Share
Share

ISBN : 8859281714579

Series name : ชุด ดนตรีหรรษา

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

- อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF- อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ - ของเล่นสำหรับมุมดนตรี สำหรับช่วงเวลาการเล่นเสรี - บัตรโจทย์ระบุชื่อและวิธีเล่นอุปกรณ์แต่ละชนิด จำนวน 7 ใบ- บัตรโจทย์อธิบายวิธีการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF จำนวน 3 ใบส่วนประกอบภายในชุด :1. Xylophone (ระนาดเล็ก) 2. Castanets (กรับสเปน) 3.Tambourine (แทมบูรีน) 4. Maracas (ลูกแซก)5. Jingle Stick (แทมบูรีนแบบแท่ง) 6. Bell Stick (ไม้กระดิ่ง) 7. Tone Block (เกราะไม้) 8. บัตรโจทย์ จำนวน 10 ใบ กระดาษอาร์ตการ์ด 260g. A5 พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิวบรรจุในกระเป๋าสะพายสีชมพูขนาด 16 x 16 x 4 นิ้ว

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB