ชุด ดนตรีหรรษา
ชุด ดนตรีหรรษา

แชร์
แชร์

ISBN : 8859281714579

ชื่อชุด : ชุด ดนตรีหรรษา

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF- อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ - ของเล่นสำหรับมุมดนตรี สำหรับช่วงเวลาการเล่นเสรี - บัตรโจทย์ระบุชื่อและวิธีเล่นอุปกรณ์แต่ละชนิด จำนวน 7 ใบ- บัตรโจทย์อธิบายวิธีการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF จำนวน 3 ใบส่วนประกอบภายในชุด :1. Xylophone (ระนาดเล็ก) 2. Castanets (กรับสเปน) 3.Tambourine (แทมบูรีน) 4. Maracas (ลูกแซก)5. Jingle Stick (แทมบูรีนแบบแท่ง) 6. Bell Stick (ไม้กระดิ่ง) 7. Tone Block (เกราะไม้) 8. บัตรโจทย์ จำนวน 10 ใบ กระดาษอาร์ตการ์ด 260g. A5 พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิวบรรจุในกระเป๋าสะพายสีชมพูขนาด 16 x 16 x 4 นิ้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB