สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

Download
Share

สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ISBN : 0

Series name : ชุดสนุกโค้ด สนุดคิด – สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

การปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งสำหรับเด็กปฐมวัย และวิธีการสอนที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น ดังนั้นเครื่องมือหรือนวัตกรรมในรูปแบบของเกม จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม ในการเรียนรู้ และปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมจึงเป็นในรูปแบบ Unplugged และเพื่อการนำไปใช้ในห้องเรียนได้เหมาะสม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ต้องบูรณาสารเข้ากับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ สำหรับปฐมวัย

Subject :

Related Products