สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสนุกโค้ด สนุดคิด – สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งสำหรับเด็กปฐมวัย และวิธีการสอนที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น ดังนั้นเครื่องมือหรือนวัตกรรมในรูปแบบของเกม จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม ในการเรียนรู้ และปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมจึงเป็นในรูปแบบ Unplugged และเพื่อการนำไปใช้ในห้องเรียนได้เหมาะสม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ต้องบูรณาสารเข้ากับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ สำหรับปฐมวัย

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB