สืบดู รู้ลึก เรื่องอุบัติภัย
สืบดู รู้ลึก เรื่องอุบัติภัย

Share
Share

ISBN : 9786168090107

Series name : ชุด เตือนภัยวัยเยาว์

Auther name : เวธนี ธนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมความรู้วิชาสุขศึกษาที่รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยใกล้ตัว กล่าวถึงอุบัติภัยต่างๆ ทั้งที่โรงเรียน บนท้องถนน หรือที่บ้าน เช่น ของมีคม เครื่องเล่นต่างๆ อันตรายจากรถโดยสารสาธารณะ อันตรายจากสัตว์มีพิษ เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยที่เด็กๆควรระมัดระวัง เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB