สืบดู รู้ลึก เรื่องอุบัติภัย
สืบดู รู้ลึก เรื่องอุบัติภัย

แชร์
แชร์

ISBN : 9786168090107

ชื่อชุด : ชุด เตือนภัยวัยเยาว์

ชื่อผู้แต่ง : เวธนี ธนิษฐ์เวธน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมความรู้วิชาสุขศึกษาที่รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยใกล้ตัว กล่าวถึงอุบัติภัยต่างๆ ทั้งที่โรงเรียน บนท้องถนน หรือที่บ้าน เช่น ของมีคม เครื่องเล่นต่างๆ อันตรายจากรถโดยสารสาธารณะ อันตรายจากสัตว์มีพิษ เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยที่เด็กๆควรระมัดระวัง เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB