สืบดู รู้ลึก เรื่องภัยธรรมชาติ
Download
Share

สืบดู รู้ลึก เรื่องภัยธรรมชาติ

ISBN : 9786168090176

Series name : ชุด เตือนภัยวัยเยาว์

Auther name : เวธนี ธนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมความรู้วิชาสุขศึกษาที่รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยใกล้ตัว โดยกล่าวถึงภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ซึ่งได้รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยที่เด็กๆควรระมัดระวัง เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products