สืบดู รู้ลึก เรื่องภัยธรรมชาติ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สืบดู รู้ลึก เรื่องภัยธรรมชาติ

ISBN : 9786168090176

ชื่อชุด : ชุด เตือนภัยวัยเยาว์

ชื่อผู้แต่ง : เวธนี ธนิษฐ์เวธน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมความรู้วิชาสุขศึกษาที่รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยใกล้ตัว โดยกล่าวถึงภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ซึ่งได้รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยที่เด็กๆควรระมัดระวัง เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง