ผจญภัย 24 ชั่วโมง
ผจญภัย 24 ชั่วโมง

Share
Share

ISBN : 9789744392589

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Kim Cecil ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

บันทึกการทำงานของหน่วยกู้ภัยที่ต้องปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตคนและสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เช้าเวลา 8.00 น. โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาอยู่ด้วย เด็กๆ จะได้รู้จักเข็มสั้นเข็มยาว วิธีการอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเมื่อเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ไปยังเลขต่างๆ สามารถลำดับช่วงเวลาจากการหมุนของเข็มนาฬิกา ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเวลากลางคืนได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB