ผจญภัย 24 ชั่วโมง
ผจญภัย 24 ชั่วโมง

แชร์
แชร์

ISBN : 9789744392589

ชื่อชุด : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

ชื่อผู้แต่ง : Kim Cecil ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

บันทึกการทำงานของหน่วยกู้ภัยที่ต้องปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตคนและสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เช้าเวลา 8.00 น. โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาอยู่ด้วย เด็กๆ จะได้รู้จักเข็มสั้นเข็มยาว วิธีการอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเมื่อเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ไปยังเลขต่างๆ สามารถลำดับช่วงเวลาจากการหมุนของเข็มนาฬิกา ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเวลากลางคืนได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB