วัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

วัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

Share
picture
Share

ISBN : 9789744395153

Series name :

Auther name : สุภัทรา ณัฐพูลวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดประจำรัชกาลที่ 1-9 สาเหตุที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1-9
เอกลักษณ์สำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ 1-9 ศาสนสถานและศาสนวัตถุอันประกอบด้วยสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและปฏิมากรรมอันงดงามล้ำค่าของวัดประจำรัชกาลที่1-9

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB