วัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
วัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744395153

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : สุภัทรา ณัฐพูลวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดประจำรัชกาลที่ 1-9 สาเหตุที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1-9
เอกลักษณ์สำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ 1-9 ศาสนสถานและศาสนวัตถุอันประกอบด้วยสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและปฏิมากรรมอันงดงามล้ำค่าของวัดประจำรัชกาลที่1-9

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB