ระบบหายใจ...พลังจิ๋วขับเคลื่อนชีวิต

ระบบหายใจ...พลังจิ๋วขับเคลื่อนชีวิต

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392930

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Jung Ri-Yu ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง

Copy : etc.

Product detail

การหายใจคืออะไร เราจามเร็วแค่ไหน การหายใจมีกี่ประเภท เราหายใจได้อย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายขาดออกซิเจน เราหายใจเพื่ออะไร อวัยวะใดในระบบทางเดินหายใจที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ การหายใจเกิดขึ้นได้อย่างไร
ถุงลมปอดทำหน้าที่อะไร ก๊าซออกซิเจนถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายได้อย่างไร ทำไมเวลากินอิ่มเกินไปเราถึงหายใจลำบาก จะทำอย่างไรถ้ามีอาหารติดในระบบทางเดินหายใจ วิธีช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อมีอาหารติดอยู่ในระบบทางเดินหายใจ โรคปอดบวมและมะเร็งปอดคืออะไร ระบบหายใจทำงานอย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB