ระบบหายใจ...พลังจิ๋วขับเคลื่อนชีวิต
ระบบหายใจ...พลังจิ๋วขับเคลื่อนชีวิต

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392930

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Jung Ri-Yu ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การหายใจคืออะไร เราจามเร็วแค่ไหน การหายใจมีกี่ประเภท เราหายใจได้อย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายขาดออกซิเจน เราหายใจเพื่ออะไร อวัยวะใดในระบบทางเดินหายใจที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ การหายใจเกิดขึ้นได้อย่างไร
ถุงลมปอดทำหน้าที่อะไร ก๊าซออกซิเจนถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายได้อย่างไร ทำไมเวลากินอิ่มเกินไปเราถึงหายใจลำบาก จะทำอย่างไรถ้ามีอาหารติดในระบบทางเดินหายใจ วิธีช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อมีอาหารติดอยู่ในระบบทางเดินหายใจ โรคปอดบวมและมะเร็งปอดคืออะไร ระบบหายใจทำงานอย่างไร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB