ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 9-11 ปี
ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 9-11 ปี

Share
Share

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 9-11 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 9-11 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน/ ปริซึม/ ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์ซม. ลูกบาศก์เมตร - เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นทแยง - ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ/ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น/ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB