ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 9-11 ปี

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 9-11 ปี

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 9-11 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 9-11 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน/ ปริซึม/ ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์ซม. ลูกบาศก์เมตร - เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นทแยง - ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ/ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น/ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB