wangklaikangwon school

 

ปูพื้นฐานกระบวนการคิดและโค้ดดิ้ง

โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
 
อักษร ร่วมกับ โรงเรียนวังไกลกังวล สนับสนุนกิจกรรมปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดและโค้ดดิ้ง ตอบโจทย์ทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ผ่าน 5 ฐานกิจกรรม ในงานวันวิชาการก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 

ฐานที่ 1

สนุกกับการสร้างโครงสร้าง IDEA KIT แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจำลองสถานการณ์ให้น้อง ๆ ปลดปล่อยจิตนาการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างของวิเศษมาช่วยโลกของเรา
 
 
เรียนรู้เรื่องพลังงานควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานด้านโค้ดดิ้งด้วยหุ่นยนต์คิวเบตโต ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทิศทาง และการออกคำสั่ง

ฐานที่ 2

 
 

ฐานที่ 3

สอนเด็ก ๆ คัดแยกขยะไปกับเจ้าหุ่นยนต์ Dash ตาเดียว ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ฝึกการคาดคะเนระยะทาง มุม เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทิ้งขยะลงถังได้อย่างถูกต้อง
 
 
เรียนรู้พลังงานและการคัดแยกขยะไปกับหุ่นยนต์จิ๋วโอโซบอต ปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งด้วยสี เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติภารกิจแยกขยะและเดินทางหาพลังงานให้สำเร็จ

ฐานที่ 4

 
 

ฐานที่ 5

Auto Bot รถเก็บขยะอัจฉริยะ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องเซนเซอร์การวัดระยะ ผ่านการใช้มือบังคับรถ Auto Bot นำขนะไปทิ้งในจุดที่กำหนด
 
 
Share

Relate article