ART to EXPLORE

 

เรียนรู้แบบ STEAM Education
ผ่านศิลปะแสนสนุกกับกิจกรรม

 
 
สถาบัน EdCA จัดกิจกรรม ART to EXPLORE ชวนน้อง ๆ วัย 5-9 ปี มาสนุกแบบไม่กลัวเลอะ ผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะโดยใช้สี Crayola พร้อมนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้น้อง ๆ รับชมภาพยนตร์สารคดีสั้น Twig และ Tigtag สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลจากประเทศอังกฤษ ที่สอนเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายใน 3 นาที

เด็ก ๆ จะได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 
 

โลกของฉันและมหัศจรรย์ดวงดาว

หลังดูสารคดีสั้นจบเด็ก ๆ จะได้ลงมือระบายสีดาวต่าง ๆ ในรูปแบบของตนเอง ก่อนนำมาเรียงบนแผนที่ดาวของตนเองในตอนสุดท้าย พร้อมเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาล
 

บินกับฉันไปดวงจันทร์กันเถอะ

กิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ทำจรวดจากขวดซอส เรียนรู้เรื่องแรงแล้วนำมาแข่งกัน
 

รุ้งอ้วนชวนรู้เรื่องสี

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวงจรสี
 

สัตว์โลกผู้น่ารัก

กิจกรรมที่ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เรื่องความสมดุล ไขข้อข้องใจว่าทำไมนกถึงบินได้
 
บูรณาการการเรียนรู้ด้านศิลปะเข้ากับวิชาอื่น ๆ ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ให้เด็กได้ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ด้านควบคู่กันระหว่างการทำกิจกรรม ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนผ่านวิธีการที่หลากหลาย (หู-ฟัง ตา-ดู มือ-สัมผัส) พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดควบคู่กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้ทักษะด้านความรู้ "Hard Skill" (ศิลปะ) ควบคู่ไปกับทักษะด้านอารมณ์ "Soft Skill" (การใช้ภาษา, การสื่อสาร, ความเป็นมิตร, การแสดงออกทางสังคม) ทำให้เด็ก ๆ มีความสุข สร้างแรงบันดาลใจ และสนุกในการเรียนรู้
 
Share

Relate article