สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ทักษะที่ดีต้องมี “โค้ดดิ้ง”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
 
อักษร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมฐานสร้างทักษะวิทยาการคำนวณ ในงาน
“นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ GrID : วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ KMITL Open House 2019”
 
 
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน ช่วยฝึกทักษะ การคิด การแก้ปัญหา เพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ
 
ฐานที่ 1

micro:bit

สนุกกับ “โค้ดดิ้ง” ครั้งแรก กับการทำ LED เป็นชื่อตัวเอง กิจกรรมที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์โครงงาน เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน ฝึกทักษะกระบวนการคิด อย่างมีระบบ
 
ฐานที่ 2

Cubetto

พาหุ่นยนต์ไม้สุดน่ารัก ไปให้ถึงจุดหมาย สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เด็กๆ เรียนรู้ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล และทิศทาง ด้วยการโค้ดหุ่นยนต์ไม้อย่างง่าย ๆ แบบไร้หน้าจอ เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการเล่น สนุกสนานไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา
 
ฐานที่ 3

Ozobot

“โค้ดดิ้งด้วยสี” พาเจ้าหุ่นยนต์ตัวจิ๋วให้ไปถึงขุมทรัพย์อย่างปลอดภัย ฝึกให้เด็กๆ เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานอย่างง่าย และช่วยให้เด็กเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมมากขึ้น เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Programming) แต่ใช้กิจกรรมที่สอนให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเชิงคำนวณ
 
ฐานที่ 4

Dash & Dot

ชู้ตลูกปิงปองให้ลงห่วงสนุกกับการประลองความแม่นยำ โดยการให้เจ้า Dash ชู้ตลูกปิงปองให้ลงห่วง เด็กๆได้ฝึกการคำนวณระยะทาง ความแรง สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ฐานที่ 5

Quirkbot

สนุกกับการประกอบหุ่นยนต์เดินได้ไม่เกิน 5 นาที เพื่อนำมาแข่งขัน Quirkbot สื่อบูรณาการ การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (coding) กระตุ้นและดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริง
 
Share

Relate article