ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ระดับประถมศึกษา

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ระดับประถมศึกษา

 

STEM กิจกรรม สร้างแผนที่และเข็มทิศอย่างง่าย ระดับประถมศึกษา

 

STEM กิจกรรม แปลงเพาะเมล็ดพืชโดยวิธีไร้ดิน ระดับประถมศึกษา

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง