โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

 

ปูพื้นฐาน “โค้ดดิ้ง”
เพิ่มทักษะกระบวนการคิด

โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

 
 
อักษร ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ พัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดและทักษะ “โค้ดดิ้ง” ในงานวันวิชาการก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมอบรมค่ายทักษะวิชาการ วิทยาศาสตร์ "The Computing Science for Kids - Unplugged course" กับฐานการเรียนรู้สนุก สุด STE(A)M ทั้ง 5 ฐาน
 
 
ฐานที่ 1

micro:bit dancing

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล น้องๆ จะได้ทำความรู้จักกับบอร์ด micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับการศึกษา เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเด็กๆ และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมอย่างง่าย เปิดโอกาสให้น้องๆ ลองโค้ดป้ายชื่อตนเอง และกิจกรรม micro:bit dancing แสนสนุกที่ให้น้องๆ ได้ขยับจังหวะไปด้วย
 
ฐานที่ 2

สร้างหุ่นยนต์ตัวแรก

ฐานที่เสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มองค์ความรู้เรื่องการ คิด ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ กับการสร้างหุ่นยนต์ตัวแรก ประลองความเร็ว พิชิตความไว ด้วยชุด Quirkbot โดยให้น้องๆ ออกแบบประกอบโครงสร้างเพื่อสร้างหุ่นยนต์ของตนเอง แล้วนำมาต่อเข้ากับตัวสมองกล เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหว และนำมาประลองความไวกับเพื่อนๆ
 
ฐานที่ 3

คำศัพท์แสนสนุก

เพิ่มทักษะกระบวนการวางแผน ไปกับการเรียนรู้คำศัพท์แสนสนุกกับหุ่นยนต์ไม้ คิวเบตโต ที่น้องๆจะได้เรียนรู้การวางแผน ทิศทาง เพื่อออกคำสั่งให้หุ่นยนต์ไม้เดินทางไปยังจุดหมาย นอกจากนี้ยังต่อยอดกิจกรรม โดยการเปลี่ยนตารางผ้าเป็นตารางตัวอักษร A-Z ให้น้องๆ ทำภารกิจพิชิตคำศัพท์ เป็นการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ไม่น่าเบื่อ
 
ฐานที่ 4

เรียนรู้ “โค้ดดิ้ง”

สนุกคิดไปกับการเรียนรู้ “โค้ดดิ้ง” ผ่านสี ด้วยหุ่นยนต์จิ๋ว โอโซบอต ให้น้องเรียนรู้การออกคำสั่ง เพื่อควบคุมทิศทางให้ โอโซบอตไปยังจุดหมาย โดยการใช้คำสั่งโค้ดสี ช่วยฝึกทักษะการ คิดและออกแบบ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 
ฐานที่ 5

สนุกไปกับ Dash

การฝึกเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน สนุกไปกับ Dash เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเพลิดเพลิน ด้วยหุ่นยนต์ตอบสนองต่อเสียงและวัตถุนำทาง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “โค้ดดิ้ง” ที่แสนสนุก ให้น้องๆ ควบคุมทิศทางให้ Dash ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ช่วยสร้างทักษะ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 
Share

Relate article