ก้าวข้ามความท้าทายของการสอนออนไลน์

สอนออนไลน์

 

ก้าวข้ามความท้าทายของการสอนออนไลน์

   การทดลองใช้ การสอนออนไลน์ระดับประเทศ ทำให้เกิดกระแสตอบรับมากมาย และสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมอันท้าทายของการสอนที่ครูและผู้เรียนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ในบทความนี้เราได้รวบรวมความท้าทาย 5 ประการ ของการสอนออนไลน์ และวิธีที่จะช่วยให้คุณครูสามารถก้าวข้ามไปได้

 

เรียนออนไลน์

 

1.ความโดดเดี่ยวในสภาวะการเรียนรู้

   แม้ว่าจะมีเด็กหลายคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านการสอนออนไลน์ แต่ก็มีเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่คิดถึงโรงเรียน และอยากกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ อีกครั้ง ถึงแม้ว่าการสอนออนไลน์จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง แต่คุณครูสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้ ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแม้แต่การโชว์หน้าและเสียงของคุณครูให้เด็กเห็นก็ช่วยคลี่คลายปัญหานี้ลงได้ไม่มากก็น้อย

 

สอนออนไลน์ อจท

 

2.ขาดแรงกระตุ้น

   เมื่ออยู่นอกห้องเรียน สิ่งเร้าที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเด็ก ๆ มีมากมาย ตั้งแต่วิดีโอเกม กิจกรรมกับครอบครัว แต่สิ่งที่จะทำให้นักเรียนของครูมีสมาธิจดจ่อต่อสิ่งที่ทำมากขึ้น คือการมอบหมายงานที่มีเงื่อนไขชัดเจน นั่นคือ กำหนดเวลาที่นักเรียนจะต้องศึกษาคลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาในหนังสือ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมินและวัดผลได้ และเส้นตายของการส่งงาน

 

สอนอนไลน์ อักษร

 

3.ความยากลำบากของการใช้งานเทคโนโลยี

   สิ่งนี้อาจเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการสอนออนไลน์ เนื่องจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีของเด็ก หรือแม้แต่ของครูเองต่างมีไม่เท่ากัน เด็กบางบ้านยังขาดอุปกรณ์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร การทำสำรวจความพร้อมของเด็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากก่อนการสอนออนไลน์ และคุณครูควรมีช่องทาง hot line ที่ให้ผู้เรียนสามารถรายงานปัญหาทางเทคนิคได้เสมอ

 

เรียนออนไลน์ อักษร

 

4.ใช้เวลาในการเตรียมการมาก

   ในสภาวะการสอนปกติ คุณครูสามารถเตรียมการสอนและออกไปพูดหน้าชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์มากมาย แต่ในการสอนออนไลน์นั้น คุณครูจะต้องใช้เวลาเตรียมการสอนมากกว่าที่เคย กระทั่งถึงขั้นทำคลิปการสอนด้วยตัวเอง ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้เทคโนโลยี การฝึกทดลองใช้อีกหลายครั้ง

   อย่างไรก็ตาม มีบริษัทหรือองค์กรหลายองค์กรที่ตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้ และทำคลิปสอนสรุปวิชาต่าง ๆ ที่แบ่งเป็นคาบเรียนไว้ให้คุณครูพร้อมใช้งาน เช่น Aksorn On-Learn บนเว็บไซต์ www.aksorn.com ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดเวลาเตรียมการสอนออนไลน์ของคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

5.การหลงลืมการสอนออนไลน์

   ไม่ใช่แค่เด็ก ๆ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้น ตัวของคุณครูเองก็อาจหลงลืมการสอน เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่โรงเรียน การจะแก้สิ่งนี้นั้น คุณครูจำเป็นจะต้องกระตุ้นตัวเองและระลึกอยู่เสมอว่าในสภาวะที่ไม่ปกตินี้ เด็ก ๆ ต้องการคุณครูมากกว่าที่เคย

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.3plearning.com/blog/5-common-pitfalls-distance-teaching-avoid/

 

   เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

   เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

Share

Relate article