โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี

 

เรียนรู้ผ่านการเล่น คิดเป็น - คำนวณได้

โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี

 
 
อักษร ได้เข้าร่วมสร้างสีสันในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน “โค้ดดิ้ง” เรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ คำสั่ง และทิศทางสร้างประสบการณ์เรื่อง “โค้ดดิ้ง” ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก
 
 

เรียนรู้ด้าน “โค้ดดิ้ง” ผ่านการเล่นแบบ UNPLUGGED

 
 
กิจกรรม move it move it เกมสอนพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน “โค้ดดิ้ง” ผ่านการเล่นแบบ UNPLUGGED
 
 
โดยไม่ต้องพึ่งจอคอมพิวเตอร์ โดยให้น้องๆ ได้ทดลองออกคำสั่ง เพื่อควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์ ให้เดินทางไปยังไข่เป้าหมาย
 
 
ทำให้เด็กสนุกที่จะเรียนรู้ สร้างประสบการณ์เรื่อง “โค้ดดิ้ง” เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการคำนวณ และวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 
Share

Relate article