picture

สายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
สายงานบัญชีและการเงิน Officer 15/04/2021

ลักษณะงาน

บัญชีเจ้าหนี้

- ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี

- สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

- ตรวจสอบรายการภาษีซื้อ จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อ

- ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

- งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ MS.Officeได้ หากใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี มาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture พนักงานบัญชีลูกหนี้
สายงานบัญชีและการเงิน Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

บัญชีลูกหนี้

- ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้อง

- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

- จัดทำและตรวจสอบเอกสารวางบิล/รับเช็ค

- จัดทำงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศหญิง อายุ 23-30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- - สามารถใช้ MS.Officeได้ หากใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- - มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี

- - มีความละเอียดรอบคอบ

- -  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- - หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ