Aksorn On-Learn ปีการศึกษา 2566 มีอะไรใหม่เพิ่มบ้าง มาดูกันเลย!

 

Aksorn On-Learn ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ ที่เป็นทั้งผู้ช่วยครู และเปิดประตูการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

 

Aksorn On-Learn ตัวช่วยเพิ่มพลังการสอนของครู

 

สื่อ Interactive ภาษาไทย สำหรับชั้น ป.1-3
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ตัวอักษรไทย

 
 
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง