โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

 

ฝึกกระบวนการคิด

พื้นฐานสู่ “โค้ดดิ้ง”

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

 
 
อักษร ร่วมกับ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จัดอบรมโครงการ "การเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education สู่ยุคดิจิทัล" เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจเรื่องวิทยาการคำนวณ ปูพื้นฐานด้าน “โค้ดดิ้ง” แบบ Unplugged สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นชิ้นงานที่สามารถต่อยอดทักษะการเรียนรู้ยุค4.0 เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริง
 
 

เรียนรู้ Ozobot

เรียนรู้การเขียนเบื้องต้นผ่านการโค้ดสีด้วย Ozobot เป็นการเรียนรู้เรื่องการใช้สัญลักษณ์ และการออกคำสั่ง ด้วยกิจกรรมออกแบบเส้นทางให้ Ozobot มุ่งเน้นให้เด็กๆเรียนรู้จากการลงมือทำผ่านกิจกรรม เกม หรือสื่อพัฒนาทักษะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการวางแผน และการแก้ปัญหา(Hard Skill) และทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะทางสังคม (Soft Skill)
 
 

สนุกกับ Quirkbot

Quirkbot ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน ประกอบด้วย ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Quirkbot (สมอง) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ พร้อมทั้งโครงสร้างพลาสติก และตัวเชื่อมต่อพร้อมสำหรับการจัดทำชิ้นงาน เด็กๆ ได้ร่วมกันสร้างหุ่นยนต์ ประลองความเร็ว พิชิตความไว เพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ กระตุ้นความสนใจ และเชื่อมโยงบทเรียน สู่ชีวิตจริง
 
 

เพลิดเพลินกับ Dash Wonder Pack

Dash Wonder Pack ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เด็กๆได้ เรียนรู้ส่วนประกอบ กลไก และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเพลิดเพลิน ด้วยหุ่นยนต์ตอบสนองต่อเสียงและวัตถุนำทาง Dash Wonder Pack สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “โค้ดดิ้ง” ที่สนุกผ่านด่านกิจกรรมต่างๆ เป็น “ตัวช่วย” การสร้างการเรียนรู้แบบมีสุข สนุกให้เป็น เล่นให้รู้
 
 
Share

Relate article