ชุด Play N Grow : หนูน้อยเล่าเรื่อง
Download
Share

ชุด Play N Grow : หนูน้อยเล่าเรื่อง

Series name : ชุด เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ปฐมวัย ชุด Play N Grow

Auther name : อักษร สมาร์ท B

Copy : etc.

Product detail

ส่งเสริมเชาว์ปัญญา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็นกระบวนการ หลังจากเล่นของเล่นเสริมทักษะซึ่งมีโจทย์ให้เด็กทำไปทีละขั้นและสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเอง เด็กสามารถฝึกซ้ำย้ำทวนผ่านแบบฝึกที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยใบงาน หนูน้อยเล่าเรื่องเป็นเกมฝึกการเรียงลำดับเหตุการณ์และฝึกการสื่อสารในการเล่าเรื่องราว รวมถึงการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

Related Products