รักชาติ รักมรดกไทย
รักชาติ รักมรดกไทย

Share
Share

ISBN : 9789744395238

Series name : ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

Auther name : ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับมรดกไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย”

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB