รู้ทัน ป้องกันอัคคีภัย
Download
Share

รู้ทัน ป้องกันอัคคีภัย

ISBN : 9789744395023

Series name : ชุด รู้ทัน รู้แท้ รู้แก้ภัยพิบัติ

Auther name : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมความรู้เรื่องธรรมชาติในรูปแบบต่างๆรวบรวมคำแนะนำและข้อควรปฎิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากภัยพิบัติได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ผู้เรียนเอาตัวรอดและพร้อมรับมือเมื่อภัยมาถึง รวมทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี

Related Products