ชุด Happy Rhymes ระดับ 1
ชุด Happy Rhymes ระดับ 1

Share
Share

Series name : ชุด Happy Rhymes

Auther name : Janny Dooley And Virginia Evans (Express Publishing)

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษที่ไพเราะและคุ้นเคย เป็นเรื่องราวนิทานพร้อมกิจกรรมสนุกท้ายเรื่อง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB