แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ "ลักษณนาม"

โปสเตอร์ใบเดียว ใช้ได้ทั้งใบความรู้ประกอบการสอน หรือส่งต่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนความรู้การใช้ลักษณนามให้ถูกต้อง ดาวน์โหลดฟรี!!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง