พลเมืองเด็กปลอดภัย
พลเมืองเด็กปลอดภัย

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393807

ชื่อชุด : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

ชื่อผู้แต่ง : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เด็กดีต้องรู้จักการดูแลรักษาตนให้ปลอดภัยในสังคม รู้จักระมัดระวังตน ไม่ทำสิ่งที่เกินกำลัง และหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการรู้จักเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้าง เพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่า ดังนั้นจึงควรปกป้องและดูแลชีวิตของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถอยู่ร่วมกันในโลกอย่างปลอดภัยและเป็นสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB