ดอกไม้ไม่มีเพื่อน
ดอกไม้ไม่มีเพื่อน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162122705

ชื่อชุด : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

ชื่อผู้แต่ง : Cho Eun-jung ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ผู้นำต้องโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเคยได้ยินไหม “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ”ถ้าเราตั้งใจแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ผลที่ได้คือ ความอิ่มใจ สบายใจ และลดความเห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัว ลองเป็น “ผู้ให้”เหมือนดอกบานเย็นสีชมพูสิจ๊ะ แล้วจะรู้ว่า “ความสุข” อยู่รอบตัวของเรานี่เอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB