ชุด PHONICS FOCUS: ALPHABET A to Z
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด PHONICS FOCUS: ALPHABET A to Z

ชื่อชุด : Phonics Focus

ชื่อผู้แต่ง : อนุชา แข่งขัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฝึกระบุเสียงตัวอักษร A - Z และฝึกผสมเสียงตัวอักษรเป็นคำด้วยวิธีโฟนิกส์ พร้อมฝึกเชื่อมโยงเสียงของคำและภาพที่มีความหมายตรงกับเสียงได้ ตลอดจนฝึกอ่านออกเสียงทั้งในระดับคำ วลี และประโยคความเดียว เป็นจังหวะช้าๆ (Chant) โดยคำศัพท์ที่เลือกใช้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาสามารถออกเสียงตามได้ง่าย และตรงกับตัวชี้วัดในหลักสูครแกนกลาง ปีการศึกษา 2551 ในวงคำศัพท์ที่เด็กประถมศึกษาควรรู้จัก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง