กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 (สื่อประจำตัวผู้เรียน)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 (สื่อประจำตัวผู้เรียน)

ชื่อชุด : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อประจำตัวเด็ก จากชุด STEM คิดเป็นกระบวนการ เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติ บันทึกข้อมูลด้วยการวาดภาพ เล่นเกม ออกแบบและประเมินผลงานด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง