กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

ชื่อชุด : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อประจำตัวเด็ก จากชุด STEM คิดสร้างสรรค์ เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติ บันทึกข้อมูลด้วยการวาดภาพ เล่นเกม ออกแบบและประเมินผลงานด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง